Kursus Yang Ditawarkan Di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)


Kursus Yang Ditawarkan Di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) adalah merupakan universiti awam dan juga institut pengajian tinggi awam (IPTA) yang terdapat di Malaysia. Universiti Pendidikan Sultan Idris merupakan universiti pendidikan pertama di Malaysia. Sebelum ini UPSI dikenali sebagai Institut Perguruan Sultan Idris. Kampus UPSI terletak di Tanjung Malim, Perak.


Berikut adalah senarai kursus pengajian yang ditawarkan di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).

FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI


 • Diploma Bahasa Inggeris
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Melayu) dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kesusasteraan Melayu) dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (TESL) dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Tamil) dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda (Bahasa Arab) dengan Pendidikan
 • Ijazah Sarjana Muda (Bahasa Cina) dengan Pendidikan
 • Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Komunikasi Sosial) dengan Kepujian


FAKULTI SAINS DAN MATEMATIKFAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA


 • Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) Dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Khas) Dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-Kanak) Dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian


FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI


 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Perniagaan) Dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Perakaunan) Dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Ekonomi) Dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Pendidikan) Dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Keusahawanan dan Perdagangan) Dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Sumber Manusia) dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Perkhidmatan Kewangan) dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Ekonomi (Kewangan Islam) dengan Kepujian
 • Ijazah Sarjana Ekonomi (Kewangan) dengan Kepujian


FAKULTI SAINS KEMANUSIAAN


 • Bachelor of Education (History) (Hons)
 • Bachelor of Education (Geography) (Hons)
 • Bachelor of Education (Moral Education) (Hons)
 • Bachelor of Education (Islamic Education) (Hons)
 • Bachelor of Malaysian Studies with Education (Hons)


FAKULTI MUZIK DAN SENI PERSEMBAHAN


 • Diploma of Music
 • Bachelor of Education (Music)
 • Bachelor of Performing Arts (Dance)
 • Bachelor of Performing Arts (Theatre)


FAKULTI SENI, KOMPUTERAN DAN INDUSTRI KREATIF


 • Diploma Sains Komputer (Komputeran Internet)
 • Diploma Reka Bentuk dan Pembangunan Permainan


FAKULTI SUKAN DAN KEJURULATIHAN


 • Bachelor of Education (Sports Science) (Hons)
 • Bachelor of Education (Physical Education) (Hons)
 • Bachelor of Education (Coaching Science) (Hons)
 • Bachelor of Sports Science (Sports Rehabilitation) (Hons)
 • Bachelor of Sports Science (Sports Psychology) (Hons)
 • Bachelor of Sports Science (Coaching Science) (Hons)


FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL


 • Bachelor of Education (Living Skills) (Hons)
 • Bachelor of Education (Agricultural Science (Hons)
 • Bachelor of Education (Home Economics (Hons)
Dikuasakan oleh Blogger.