DISCLAIMER (PENAFIAN)

Penulis tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kesan buruk atas penulisan di laman ini. Penulis berpegang kepada prinsip kerahsiaan maklumat peribadi pembaca. Segala kebocoran maklumat peribadi adalah tanggungjawab pembaca sendiri. Penulis hanya menulis berdasarkan pembacaan dan pengetahuan sahaja.

Irresponsible writer on any loss or adverse impact on writing in this site. Writer kept reader personal information secrecy principle. All personal information leak is own reader responsibility. Writer only wrote based on readership and knowledge only.
Dikuasakan oleh Blogger.