Kursus Yang Ditawarkan Di Universiti Malaysia Pahang (UMP)


Kursus Yang Ditawarkan Di Universiti Malaysia Pahang (UMP)

Universiti Malaysia Pahang (UMP) adalah merupakan universiti awam dan juga institut pengajian tinggi awam yang terdapat di Malaysia. Dahulunya Universiti Malaysia Pahang dikenali sebagai Kolej Universiti Kejuruteraan dan Teknologi Malaysia (KUKTEM). Kampus UMP terletak di Gambang dan Pekan, Pahang.


Berikut adalah senarai kursus pengajian yang ditawarkan di Universiti Malaysia Pahang (UMP).

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING & EARTH RESOURCES

 • Diploma of Civil Engineering (DAA)


 • Bachelor of Civil Engineering (BAA)


 • Master of Engineering


 • Doctor of Philosophy


FACULTY OF CHEMICAL & NATURAL RESOURCES ENGINEERING

 • Diploma in Chemical Engineering (Process Plant)


 • Bachelor of Chemical Engineering


 • Masters in Chemical Engineering
 • Masters in Bioprocess Engineering
 • Masters in Gas Engineering
 • Masters in Chemical Engineering with Entrepreneurship (By Coursework)


 • Doctor of Philosophy (Chemical Engineering)
 • Doctor of Philosophy (Bioprocess Engineering)
 • Doctor of Philosophy (Gas Engineering)
 • Industrial PhD


FACULTY OF COMPUTER SYSTEMS & SOFTWARE ENGINEERING

 • Diploma of Computer Science


 • Bachelor of Computer Science (Software Engineering) with Honours
 • Bachelor of Computer Science (Computer Systems & Networking) with Honours
 • Bachelor of Computer Science (Graphics & Multimedia Technology) with Honours


 • Master of Science (Information & Communication Technology) Coursework
 • Master of Science (Software Engineering) - Coursework
 • Master of Science (Computer Networking) - Coursework


FACULTY OF ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING

 • Diploma in Electrical Engineering (Industrial Electronics)


 • Bachelor of Electrical Engineering (Power System)
 • Bachelor of Electrical Engineering (Electronics)


FACULTY OF INDUSTRIAL SCIENCES & TECHNOLOGY

 • Bachelor of Applied Science (Honours) - Industrial Chemistry
 • Bachelor of Applied Science (Honours) - Industrial Biotechnology
 • Bachelor of Applied Science (Honours) - Material Technology


 • Master of Science (Advanced Material)
 • Master of Science (Chemistry)
 • Master of Science (Physics)
 • Master of Science (Mathematics)
 • Master of Science (Statistics)
 • Master of Science (Industrial Chemistry)
 • Master of Science (Biotechnology)
 • Master of Science (Food Technology)
 • Master of Science (Food Science)


 • Doctor of Philosophy (Advanced Material)
 • Doctor of Philosophy (Chemistry)
 • Doctor of Philosophy (Physics)
 • Doctor of Philosophy (Mathematics)
 • Doctor of Philosophy (Statistics)
 • Doctor of Philosophy (Industrial Chemistry)
 • Doctor of Philosophy (Biotechnology)
 • Doctor of Philosophy (Food Technology)
 • Doctor of Philosophy (Food Science)


FACULTY OF MANUFACTURING ENGINEERING

 • Bachelor of Engineering (Hons.) Manufacturing Engineering
 • Bachelor of Engineering (Hons.) Mechatronics Engineering
 • Bachelor of Engineering (Hons.) Mechatronics Engineering (Dual Degree programme with UMP-HsKA, German)


 • Master of Industrial Engineering


FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal Automotif  (UMP-HsKA)


 • Master of Science (Advanced Material)
 • Master of Science (Chemistry)
 • Master of Science (Physics)
 • Master of Science (Mathematics)
 • Master of Science (Statistics)
 • Master of Science (Industrial Chemistry)
 • Master of Science (Biotechnology)
 • Master of Science (Food Technology)
 • Master of Science (Food Science)


 • Doctor of Philosophy
 • Doctor of Philosophy (Advanced Material)
 • Doctor of Philosophy (Chemistry)
 • Doctor of Philosophy (Physics)
 • Doctor of Philosophy (Mathematics)
 • Doctor of Philosophy (Statistics)
 • Doctor of Philosophy (Industrial Chemistry)
 • Doctor of Philosophy (Biotechnology)
 • Doctor of Philosophy (Food Technology)
 • Doctor of Philosophy (Food Science)


FACULTY OF ENGINEERING TECHNOLOGY

 • Bachelor of Engineering Technology (Electrical) - Honours
 • Bachelor of Engineering Technology (Manufacturing) - Honours
 • Bachelor of Engineering Technology (Energy & Environmental - Honours
 • Bachelor of Engineering Technology (Insfratructure Management) - Honours
 • Bachelor of Engineering Technology (Pharmaceutical) - Honours
 • Bachelor of Occupational Safety & Health - Honours


 • Master in Engineering Technology


 • Doctor of Science


FACULTY OF INDUSTRIAL MANAGEMENT

 • Bachelor of Business Engineering
 • Bachelor of Project Management
 • Bachelor of Industrial Technology Management


 • Master of Business Administration (MBA)
 • Master of Science (Project Management)
 • Master of Science (Human Capital Resources)
 • Master of Science (Operation Management)


 • Doctor Pholosophy (PhD)
Dikuasakan oleh Blogger.