Senarai Kursus Yang Ditawarkan Di ILP Kuala Lumpur


Senarai Kursus Yang Ditawarkan Di ILP Kuala Lumpur

Institut Latihan Perindustrian (ILP) Kuala Lumpur merupakan salah satu Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) yang dikendalikan oleh Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia Malaysia. ILP adalah sebuah pusat latihan yang berteraskan kemahiran.

ILTJM ditubuhkan bertujuan untuk memenuhi keperluan tenaga kerja mahir dan separuh mahir dengan menyediakan latihan vokasional di dalam bidang teknologi dan terkini sejajar dengan keperluan perkembangan teknologi di sektor pembuatan.

Objektif utama ILJM adalah untuk melahirkan tenaga manusia yang optimum melalui program latihan kemahiran perindustrian. ILP menawarkan program peringkat sijil dan sijil lanjutan serta diploma.


Berikut adalah senarai kursus yang ditawarkan di ILP Kuala Lumpur.

KURSUS SEPENUH MASA

 • Sijil Teknologi Teknologi Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara
 • Sijil Teknologi Automotif
 • Sijil Teknologi Percetakan (Cetak)
 • Sijil Teknologi Pemesinan CNC
 • Sijil Teknologi Percetakan (Grafik)
 • Sijil Teknologi Elektronik Industri
 • Sijil Teknologi Elektrik
 • Sijil Teknologi Kimpalan Arka dan Gas
 • Sijil Teknologi Mekanik Industri
 • Sijil Teknologi Pemesinan Am
 • Sijil Teknologi Percetakan (Pra-Cetak)
 • Sijil Teknologi Jaminan Kualiti
 • Sijil Teknologi Komputer (Sistem)
 • Diploma Teknologi Elektrik Kuasa
 • Diploma Teknologi Komputer (Sistem)
 • Diploma Teknologi Automotif
Dikuasakan oleh Blogger.