Senarai Kursus Yang Ditawarkan Di ILP Bukit Katil


Senarai Kursus Yang Ditawarkan Di ILP Bukit Katil

Institut Latihan Perindustrian (ILP) Bukit Katil, Melaka merupakan salah satu Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) yang dikendalikan oleh Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia Malaysia. ILP adalah sebuah pusat latihan yang berteraskan kemahiran.

ILTJM ditubuhkan bertujuan untuk memenuhi keperluan tenaga kerja mahir dan separuh mahir dengan menyediakan latihan vokasional di dalam bidang teknologi dan terkini sejajar dengan keperluan perkembangan teknologi di sektor pembuatan.

Objektif utama ILJM adalah untuk melahirkan tenaga manusia yang optimum melalui program latihan kemahiran perindustrian. ILP menawarkan program peringkat sijil dan sijil lanjutan serta diploma.

Senarai ILP Di Malaysia

Berikut adalah senarai kursus yang ditawarkan di ILP Bukit Katil.

KURSUS SEPENUH MASA

  • Sijil Teknologi Mekanik Industri
  • Sijil Teknologi Kimpalan Arka & Gas
  • Sijil Teknologi Instrumen Perindustrian
  • Sijil Teknologi Telekomunikasi
  • Sijil Teknologi Pemesinan Am
  • Sijil Teknologi Elektrik
  • Sijil Teknologi Elektronik Industri
  • Sijil Teknologi Plastik
Dikuasakan oleh Blogger.