Program Diploma Universiti Teknologi Malaysia (UTM)


Program Diploma Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) adalah di antara universiti awam yang menawarkan pelbagai program pengajian di pelbagai peringkat. Selain program pengajian di peringkat ijazah, program pengajian di peringkat diploma juga turut ditawarkan di Universiti Teknologi Malaysia. Pelbagai program pengajian di peringkat diploma yang ditawarkan di Universiti Teknologi Malaysia.

Bagi mereka, lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang ingin melanjutkan pengajian di Universiti Teknologi Malaysia, berikut adalah senarai program pengajian di peringkat diploma yang ditawarkan di Universiti Teknologi Malaysia.

Senarai Program Diploma

Diploma Pengurusan Teknologi
Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan)
Diploma Ukur Tanah
Diploma Pengurusan Harta Tanah
Diploma Ukur Bahan
Diploma Perancangan Bandar & Wilayah
Diploma Kejuruteraan Awam
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Perhubungan)
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Mekatronik)
Diploma Kejuruteraan Elektronik
Diploma Kejuruteraan Mekanikal
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Aeronautik)
Diploma Sains Komputer (Teknologi Maklumat)
Diploma Sains Komputer (Multimedia)

Dikuasakan oleh Blogger.