Program Yang Ditawarkan Di IKM Tan Sri Yahya Ahmad


Program Yang Ditawarkan Di IKM Tan Sri Yahya Ahmad

Institut Kemahiran MARA (IKM) Tan Sri Yahya Ahmad adalah salah sebuah Institut Kemahiran MARA (IKM) yang terdapat di seluruh negara. IKM ditubuhkan bertujuan untuk melahirkan belia bumiputera yang berkemahiran dalam pelbagai bidang teknikal dan kemahiran bagi melayakkan mereka untuk berkhidmat dalam sektor perdagangan, perusahaan dan perindustrian di samping mewujudkan bakal usahawan.

Institut Kemahiran MARA Tan Sri Yahya Ahmad menawarkan pelbagai program pengajian. Program pengajian yang ditawarkan di Institut Kemahiran MARA Tan Sri Yahya Ahmad adalah di peringkat sijil dan juga diploma. Bagi lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang berminat untuk melanjutkan pengajian di Institut Kemahiran MARA Tan Sri Yahya Ahmad berikut adalah senarai program pengajian yang ditawarkan di Institut Kemahiran MARA Tan Sri Yahya Ahmad.

Senarai Program

Sijil Teknologi Baik Pulih Badan Kenderaan
Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan Rekabentuk)
Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif
Sijil Teknologi Kimpalan
Sijil Teknologi Kejuruteraan Bangunan
Sijil Teknologi Senibina
Sijil Teknologi Bekalan Air dan Pembentungan
Sijil Teknologi Rekabentuk dan Pembuat Perabot
Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekatronik
Diploma Teknologi Pembuatan
Diploma Teknologi Automotif Komersial
Diploma Kompetensi Elektrik (Pendawaian PW4)
Diploma Kompetensi Elektrik (Penjaga Jentera A4)

Dikuasakan oleh Blogger.