Program Yang Ditawarkan Di ILP Arumugam Pillai


Program Yang Ditawarkan Di ILP Arumugam Pillai

Institut Latihan Perindustrian (ILP) Arumugam Pillai adalah salah sebuah Institut Latihan Perindustrian (ILP) yang terdapat di seluruh negara. Institut Latihan Perindustrian (ILP) merupakan sebuah institut latihan yang diwujudkan untuk melahirkan tenaga mahir untuk memenuhi sektor perindustrian di Malaysia. ILP adalah sebahagian daripada Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) selain JMTI dan ADTEC.

Institut Latihan Perindustrian menawarkan program pengajian di peringkat Sijil, Sijil Lanjutan dan juga Diploma. Institut Latihan Perindustrian Arumugam Pillai menawarkan pelbagai program pengajian. Di antara program-program pengajian sepenuh masa yang ditawarkan di Institut Latihan Perindustrian Arumugam Pillai adalah seperti berikut:

Senarai Program

Sijil Teknologi Automotif
Sijil Teknologi Elektrik
Sijil Teknologi Percetakan (Cetak)
Sijil Teknologi Percetakan (Grafik)
Sijil Teknologi Percetakan (Digital)
Sijil Pendawaian Elektrik 3 Fasa (PW4)
Diploma Teknologi Percetakan

Dikuasakan oleh Blogger.