Program Yang Ditawarkan Di ILP Kangar


Program Yang Ditawarkan Di ILP Kangar

Institut Latihan Perindustrian (ILP) Kangar adalah salah sebuah Institut Latihan Perindustrian (ILP) yang terdapat di seluruh negara. Institut Latihan Perindustrian (ILP) merupakan sebuah institut latihan yang diwujudkan untuk melahirkan tenaga mahir untuk memenuhi sektor perindustrian di Malaysia. ILP adalah sebahagian daripada Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) selain JMTI dan ADTEC.

Institut Latihan Perindustrian menawarkan program pengajian di peringkat Sijil, Sijil Lanjutan dan juga Diploma. Institut Latihan Perindustrian Kangar menawarkan pelbagai program pengajian. Di antara program-program pengajian sepenuh masa yang ditawarkan di Institut Latihan Perindustrian Kangar adalah seperti berikut:

Senarai Program

Sijil Teknologi Penyenggaraan Mekanikal
Sijil Teknologi Pembuatan (Pemesinan)
Sijil Teknologi Mekatronik
Sijil Teknologi Fabrikasi Logam
Sijil Teknologi Kimpalan

Dikuasakan oleh Blogger.