Program Yang Ditawarkan Di KKTM Pasir Mas


Program Yang Ditawarkan Di KKTM Pasir Mas

Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Pasir Mas merupakan salah sebuah Kolej Kemahiran Tinggi (KKTM) yang terdapat di seluruh negara. KKTM adalah institut pendidikan yang ditubuhkan oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA). Dengan kewujudan KKTM ini sekaligus memberikan peluang kepada belia yang berkelayakan untuk melanjutkan pengajian mereka ke peringkat yang lebih tinggi.

Pelbagai program pengajian yang ditawarkan di KKTM Pasir Mas. Program pengajian yang ditawarkan di KKTM Pasir Mas adalah di peringkat diploma. Bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan pengajian di KKTM Pasir Mas, untuk rujukan berikut adalah senarai program pengajian yang ditawarkan di KKTM Pasir Mas.

Senarai Program

Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri)
Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Industri)
Diploma Senibina
Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Rekabentuk
Teknologi Kejuruteraan Bangunan

Dikuasakan oleh Blogger.