Kursus Yang Ditawarkan Di Universiti Malaysia Terengganu (UMT)


Kursus Yang Ditawarkan Di Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

Universiti Malaysia Terengganu adalah merupakan universiti awam dan juga institut pengajian tinggi awam (IPTA) yang terdapat di Malaysia. Universiti Malaysia Terengganu dahulunya dikenali sebagai Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (KUSTEM). Pada 1 Februari 2007, KUSTEM telah dinaik tarafkan kepada universiti penuh bernama Universiti Malaysia Terengganu (UMT). Kampus UMT terletak di Kuala Terengganu, Terengganu.


Berikut adalah senarai kursus pengajian yang ditawarkan di Universiti Malaysia Terengganu (UMT).

PUSAT PENGAJIAN SAINS ASAS

 • Sarjana Muda Sains (Biologi)
 • Sarjana Muda Sains (Kimia)
 • Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Nano)


 • Sarjana Sains (Penyelidikan)


 • Doktor Falsafah (Penyelidikan)


PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN

 • Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
 • Sarjana Muda Sains Komputer dan Informatik Maritim
 • Sarjana Muda Sains (Matematik Komputasi)
 • Sarjana Muda Sains (Matematik Kewangan)


 • Sarjana Sains (Penyelidikan)


 • Doktor Falsafah (Penyelidikan)


PUSAT PENGAJIAN SAINS MARIN DAN SEKITARAN

 • Sarjana Muda Sains (Biologi Marin)
 • Sarjana Muda Sains (Sains Samudera)
 • Sarjana Muda Sains (Kimia Analisis dan Persekitaran)
 • Sarjana Muda Sains Gunaan (Pemuliharaan & Pengurusan Biodiversiti)


 • Sarjana Sains (Penyelidikan)


 • Doktor Falsafah (Penyelidikan)


PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR

 • Diploma Perikanan


 • Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Perikanan)
 • Ijazah Sarjana Muda Agroteknologi (Akuakultur)


 • Sarjana Sains Akuakultur (Melalui Kerja Kursus)
 • Sarjana Sains (Penyelidikan)


 • Doktor Falsafah (Penyelidikan)


PUSAT PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN

 • Sarjana Muda Sains Makanan (Perkhidmatan Makanan & Pemakanan
 • Sarjana Muda Sains Makanan (Teknologi Makanan)
 • Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Sains Tanaman)
 • Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Teknologi Lepastuai)


 • Sarjana Sains (Penyelidikan)


 • Doktor Falsafah (Penyelidikan)


PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM

 • Sarjana Muda Perakaunan
 • Sarjana Muda Pengurusan (Maritim)
 • Sarjana Muda Pengurusan (Pemasaran)
 • Sarjana Muda Pengurusan (Pelancongan)


 • Sarjana Sains (Penyelidikan)


 • Doktor Falsafah (Penyelidikan)


PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KELAUTAN

 • Sarjana Muda Sains Gunaan (Fizik Elektronik & Instrumentasi)
 • Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Maritim)
 • Sarjana Muda Sains (Sains Nautika dan Pengangkutan Maritim) 
 • Sarjana Muda Teknologi (Alam Sekitar)


 • Sarjana Sains (Penyelidikan)


 • Doktor Falsafah (Penyelidikan)


PUSAT PENGAJIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI

 • Sarjana Muda Kaunseling
 • Sarjana Muda Pengurusan (Polisi & Sekitaran Sosial)
 • Sarjana Muda Ekonomi (Sumber Alam)


 • Sarjana Sains (Penyelidikan)


 • Doktor Falsafah (Penyelidikan)
Dikuasakan oleh Blogger.
facebook KLIK PANGKAH 2 KALI UNTUK TUTUP Button Close