Kursus Yang Ditawarkan Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)


Kursus Yang Ditawarkan Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) adalah merupakan universiti awam dan juga institut pengajian tinggi awam (IPTA) yang terdapat di Malaysia. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia merupakan IPTA yang ke-15 di Malaysia. UTHM ditubuhkan pada 27 September 2000, universiti ini mengkhususkan dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik, kejuruteraan awam dan alam sekitar, kejuruteraan mekanikal dan pembuatan, pengurusan teknologi, perniagaan dan keusahawanan, sains komputer dan teknologi maklumat, serta pendidikan teknik dan vokasional. Universiti ini juga adalah salah satu daripada Rangkaian Universiti-universiti Teknikal Malaysia (MTUN). UTHM terletak di Batu Pahat, Johor.


Berikut adalah senarai kursus pengajian yang ditawarkan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM).

DIPLOMA STUDIES

 • Diploma in Civil Engineering
 • Diploma in Civil Engineering with Technology
 • Diploma in Mechanical Engineering
 • Diploma in Mechanical Engineering with Technology
 • Diploma in Electrical Engineering
 • Diploma in Electrical Engineering with Technology
 • Diploma in Information Technology


FACULTY OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 • Bachelor of Civil Engineering with Honours


 • Master of Civil Engineering (By Coursework)
 • Master of Civil Engineering (By Research)


 • Doctor of Philosophy in Civil Engineering


FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

 • Bachelor of Electrical Engineering with Honours
 • Bachelor of Electronic Engineering with Honours


 • Master by Coursework
 • Master by Research


 • Doctor of Philosophy (Ph.D) in Electrical Engineering


FACULTY OF MECHANICAL AND MANUFACTURING ENGINEERING

 • Bachelor Mechanical Engineering with Honours
 • Bachelor of Aeronautical Engineering Technology (Professional Piloting)  with Honours 
 • Bachelor of Aeronautical Engineering Technology (Aircraft Maintenance) with Honours
 • Bachelor of Aeronautical Engineering Technology (Air Traffic Control) with Honours


FACULTY OF TECHNOLOGY MANAGEMENT AND BUSINESS

 • Bachelor of Technology with Honours
 • Bachelor of Technology (Production and Operation) with Honours
 • Bachelor of Technology (Constructions) with Honours
 • Bachelor of Real Estate Management with Honours
 • Bachelor of Technology Management (Furniture Design and Manufacturing) with Honours


FACULTY OF TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION

 • Bachelor of Technical and Vocational Education
 • Bachelor of Vocational Education (Electrical and Electronics) with Honours
 • Bachelor of Vocational Education (Catering) with Honours
 • Bachelor of Vocational Education (Building and Contructions) with Honours
 • Bachelor of Vocational Education (Air Conditioning and Refrigeration) with Honours
 • Bachelor of Vocational Education (Welding and Metal Fabrication) with Honours
 • Bachelor of Vocational Education (General Machining) with Honours
 • Bachelor of Vocational Education (Creative Multimedia) with Honours


FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

 • Bachelor of Information Technology
 • Bachelor of Computer Science (Software Engineering) with Honours
 • Bachelor of Computer Science (Multimedia Computing) with Honours
 • Bachelor of Computer Science (Web Technology) with Honours
 • Bachelor of Computer Science (Information Security) with Honours


FACULTY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND HUMAN DEVELOPMENT

 • Bachelor of Science (Industrial Statistics) with Honours
 • Bachelor of Science (Mathematics Technology) with Honours
 • Bachelor of Science (Food Technology) with Honours
 • Bachelor of Science (Applied Physics) with Honours
 • Bachelor of Science (Biodiversity & Conservation) with Honours


FACULTY OF ENGINEERING TECHNOLOGY

 • Bachelor of Civil Engineering Technology (Environmental) with Honours
 • Bachelor of Civil Engineering Technology (Building Services) with Honours
 • Bachelor of Civil Engineering Technology (Construction) with Honours
 • Bachelor of Chemical Engineering Technology (Biotechnology) with Honours
 • Bachelor of Electronic Engineering Technology (Industrial Automotion) with Honours
 • Bachelor of Electrical Engineering Technology (Electrical Power) with Honours
 • Bachelor of Electronic Engineering Technology (Communication & Computer) with Honours
 • Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Automotive) with Honours
 • Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Industrial Textiles) with Honours
 • Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Industrial Packaging) with Honours
 • Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Manufacturing) with Honours
 • Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Plant) with Honours
Dikuasakan oleh Blogger.