Program Yang Ditawarkan Di ADTEC Taiping


Program Yang Ditawarkan Di ADTEC Taiping

Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Taiping adalah di antara salah sebuah Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) yang terdapat di seluruh negara. Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) merupakan sebahagian daripada Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) yang dikendalikan oleh Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia. ILJTM merangkumi ADTEC, JMTI dan juga ILP.

Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) menawarkan pelbagai program pengajian di peringkat sijil dan diploma dan program pengajian yang ditawarkan adalah berbeza mengikut lokasi ADTEC. Bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan pengajian di ADTEC, untuk rujukan berikut adalah senarai program pengajian sepenuh masa yang ditawarkan di Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Taiping.

Senarai Program

Diploma Teknologi Kejuruteraan Mikroelektronik
Diploma Teknologi Kejuruteraan Komputer
Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekatronik
Diploma Teknologi Kejuruteraan Jaminan Kualiti
Diploma Teknologi Kejuruteraan Komposit
Diploma Teknologi Kejuruteraan Polimer
Diploma Teknologi Kejuruteraan Seramik

Diploma Kemahiran Malaysia Mikroelektronik
Diploma Kemahiran Malaysia Komputer
Diploma Kemahiran Malaysia Mekatronik
Diploma Kemahiran Malaysia Jaminan Kualiti
Diploma Kemahiran Malaysia Komposit
Diploma Kemahiran Malaysia Polimer
Diploma Kemahiran Malaysia Polimer

Dikuasakan oleh Blogger.