Program Ijazah Universiti Putra Malaysia (UPM)


Program Ijazah Universiti Putra Malaysia (UPM)

Universiti Putra Malaysia (UPM) yang dahulunya dikenali sebagai Universiti Pertanian Malaysia merupakan salah sebuah universiti awam di Malaysia. Universiti Putra Malaysia menawarkan pelbagai program pengajian di pelbagai peringkat. Bagi mereka yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sudah pasti akan tercari-cari program pengajian yang menjadi pilihan mereka atau menarik minat mereka.

Universiti Putra Malaysia menawarkan pelbagai program pengajian di peringkat ijazah sarjana muda. Bagi mereka yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda, untuk rujukan berikut adalah senarai program ijazah sarjana muda yang ditawarkan di Universiti Putra Malaysia.

Pertanian
Bacelor Sains Pertanian
Bacelor Sains Hortikultur
Bacelor Sains (Perniagaantani)
Bacelor Pertanian (Akuakultur)
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)

Perhutanan
Bacelor Sains Perhutanan
Bacelor Sains Teknologi Kayu
Bacelor Sains Taman Dan Rekreasi

Perubatan Veterinar
Doktor Perubatan Veterinar

Perubatan & Sains Kesihatan
Doktor Perubatan
Bacelor Sains (Sains Bioperubatan)
Bacelor Sains (Dietetik)
Bacelor Sains (Pemakanan dan Kesihatan Komuniti)
Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan)
Bacelor Kejururawatan

Ekologi Manusia
Bacelor Muzik (Persembahan Muzik)
Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)
Bacelor Sains (Pembangunan Manusia dan Pengurusan)
Bacelor Sains (Pembangunan Manusia dan Teknologi Maklumat)
Bacelor Pengajian Pengguna

Ekonomi & Pengurusan
Bacelor Ekonomi
Bacelor Perakaunan
Bacelor Pentadbiran Perniagaan

Kejuruteraan
Bacelor Kejuruteraan (Awam)
Bacelor Kejuruteraan (Elektrik dan Elektronik)
Bacelor Kejuruteraan (Kimia)
Bacelor Kejuruteraan (Pertanian dan Biosistem)
Bacelor Kejuruteraan (Mekanikal)
Bacelor Kejuruteraan (Aeroangkasa)
Bacelor Kejuruteraan (Proses dan Makanan)
Bacelor Kejuruteraan (Sistem Komputer dan Komunikasi)

Sains & Teknologi Makanan
Bacelor Sains Dan Teknologi Makanan
Bacelor Sains (Pengajian Makanan)
Bacelor Sains (Pengurusan Perkhidmatan Makanan)

Pengajian Pendidikan
Bacelor Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama)
Bacelor Pendidikan (Sains Rumahtangga)
Bacelor Pendidikan (Sains Pertanian)
Bacelor Pendidikan (Pendidikan Moral)

Sains
Bacelor Sains (Kepujian)
Major Biologi
Major Matematik
Major Statistik
Major Fizik
Major Kimia
Major Kimia Perindustrian
Major Kimia Petroleum
Major Sains Bahan
Major Sains Instrumentasi
Bacelor Sains Dengan Pendidikan (Kepujian)
Major Biologi
Major Fizik
Major Kimia
Major Matematik

Rekabentuk & Senibina
Bacelor Seni Bina Landskap
Bacelor Sains Seni Bina
Bacelor Reka Bentuk (Reka Bentuk Perindustrian)

Bahasa Moden & Komunikasi
Bacelor Komunikasi
Bacelor Sastera
Bahasa Inggeris
Bahasa dan Linguistik Melayu
Kesusasteraan Melayu
Kesusasteraan Inggeris
Bacelor Sastera (Bahasa Asing)
Pengkhususan Bahasa Mandarin
Pengkhususan Bahasa Arab
Pengkhususan Bahasa Perancis
Pengkhususan Bahasa Jerman

Sains Komputer & Teknologi Maklumat
Bacelor Sains Komputer
Pengkhususan Sistem Komputer
Pengkhususan Multimedia
Pengkhususan Kejuruteraan Perisian
Pengkhususan Rangkaian Komputer

Bioteknologi & Sains Biomolekul
Bacelor Sains (Kepujian)
Bioteknologi
Biokimia
Mikrobiologi
(Biologi Sel dan Molekul)

Pengajian Alam Sekitar
Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar
Bacelor Pengurusan Alam Sekitar

Sains Pertanian & Makanan
Bacelor Sains Bioindustri

Dikuasakan oleh Blogger.