Program Ijazah Universiti Teknologi MARA (UiTM)


Program Ijazah Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Universiti Teknologi MARA (UiTM) merupakan salah sebuah universiti awam di Malaysia. Universiti Teknologi MARA mempunyai beberapa kampus iaitu kampus satelit, kampus cawangan dan juga kampus bandar. Universiti Teknologi MARA mempunyai 24 fakulti dan 2 pusat akademik. Universiti Teknologi MARA menawarkan pelbagai program pengajian di pelbagai peringkat.

Pelbagai program pengajian di peringkat ijazah sarjana muda yang ditawarkan di Universiti Teknologi MARA. Bagi mereka yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda, untuk rujukan berikut adalah senarai program ijazah sarjana muda yang ditawarkan di Universiti Teknologi MARA.

Perakaunan
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)

Seni Lukis & Seni Reka
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian)
Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian)
Sarjana Muda Pengajian Budaya Visual (Kepujian)
Sarjana Muda Seni Reka Permainan Kreatif (Kepujian)
Sarjana Muda Seni Reka Grafik (Kepujian)
Sarjana Muda Seni Reka Tekstil (Kepujian)
Sarjana Muda Seni Reka Logam Kontemporari (Kepujian)
Sarjana Muda Seni Reka Perindustrian (Kepujian)
Sarjana Muda Seramik Perindustrian (Kepujian)
Sarjana Muda Seni Reka Fesyen (Kepujian)
Sarjana Muda Fotomedia Kreatif (Kepujian)
Sarjana Muda Seni Reka Tekstil (Kepujian) dan Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Tekstil dan Teknologi Fesyen
Sarjana Muda Seni Reka Fesyen dan Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Tekstil dan Teknologi Fesyen

Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian)
Sarjana Muda Pentadbiran Alam Sekitar (Kepujian)
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian)

Senibina Perancangan & Ukur
Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik (Kepujian)
Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian)
Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian)
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian)
Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian)
Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti (Kepujian)
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pembinaan
Sarjana Muda Senibina Dalaman (Kepujian)
Sarjana Muda Senibina Landskap (Kepujian)
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Pembinaan

Pengajian Bahasa
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Melayu Komunikasi Profesional
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Arab Komunikasi Profesional
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Inggeris Komunikasi Antara Budaya

Sains Gunaan
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Dengan Pengurusan
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Persekitaran
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Bahan dan Teknologi
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Polimer
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Biomolekul
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Gunaan
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan Teknologi Makanan
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Perabot
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Tekstil dan Teknologi Fesyen
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Industri
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik)
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Biodiversiti
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Mikrobiologi Gunaan

Perladangan & Agroteknologi
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi dan Pengurusan Perladangan)
Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Kepujian) Agronomi
Sarjana Muda Sains Perniagaantani (Kepujian)
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Dalam Agroteknologi (Bioteknologi Tumbuhan)
Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Kepujian) Teknologi Hortikultur

Pengurusan & Perniagaan
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Keusahawanan
Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian)
Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan (Kepujian)
Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan (Kepujian)
Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian)
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Insurans
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Operasi
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Peruncitan
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perniagaan Antarabangsa
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengangkutan
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perbankan Islam
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Pelaburan
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan dan Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan

Sains Komputer & Matematik
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Aktuari
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Komunikasi Data dan Perangkaian
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Maklumat
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengkomputeran
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Multimedia
Sarjana Muda Sistem Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Pintar
Sarjana Muda Sistem Teknologi Maklumat (Kepujian) Pengkomputeran Perniagaan
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan dan Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan

Pergigian
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian

Kejuruteraan Awam
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam (Infrastruktur)

Pendidikan
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Seni dan Senireka
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Sarjana Muda Pendidikan Pendidikan Sains (Kepujian) Biologi
Sarjana Muda Pendidikan Pendidikan Sains (Kepujian) Fizik
Sarjana Muda Pendidikan Pendidikan Sains (Kepujian) Matematik
Sarjana Muda Pendidikan Pendidikan Sains (Kepujian) Kimia

Kejuruteraan Elektrik
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik dan Elektronik
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik

Kejuruteraan Kimia
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia
Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia (Persekitaran) dengan Kepujian
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Minyak dan Gas

Kejuruteraan Mekanikal
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) (Kepujian)

Filem, Teater & Animasi
Sarjana Muda Filem (Kepujian) Pengarahan Filem
Sarjana Muda Filem (Kepujian) Sinematografi
Sarjana Muda (Kepujian) Penulisan Skrin
Sarjana Muda (Kepujian) Penulisan Kreatif
Sarjana Muda Teater (Kepujian) Produksi Teater
Sarjana Muda Teater (Kepujian) Sinigrafi
Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif (Kepujian) Pengurusan Seni
Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif (Kepujian) Produksi Filem
Sarjana Muda Animasi (Kepujian) Produksi Animasi 2D
Sarjana Muda Animasi (Kepujian) Produksi Animasi 3D

Pengurusan Hotel & Pelancongan
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan Makanan
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan Makanan dengan Keusahawan

Sains Kesihatan
Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian)
Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian)
Sarjana Muda Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran (Kepujian)
Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian)
Sarjana Muda Pemulihan Cara Kerja (Kepujian)
Sarjana Muda Optometri (Kepujian)
Sarjana Muda Dietetik (Kepujian)

Pengajian Islam Kontemporari
Sarjana Muda Muamalat (Kepujian)
Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal (Kepujian)

Pengurusan Maklumat
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Perpustakaan
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Sistem Maklumat
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Rekod
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Kandungan Maklumat

Undang-Undang
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian)

Komunikasi & Pengajian Media
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian)

Perubatan
Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan

Muzik
Sarjana Muda Pendidikan Seni Muzik (Kepujian)
Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian)
Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian)
Sarjana Muda Perniagaan Muzik (Kepujian)

Farmasi
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)

Sains Sukan & Rekreasi
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian)
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian)
Sarjana Muda Kesihatan dan Kecergasan (Kepujian)

Tiada ulasan

Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.

Dikuasakan oleh Blogger.