Kursus Yang Ditawarkan Di IKBN Jitra


Kursus Yang Ditawarkan Di IKBN Jitra

Insitut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Jitra yang terletak di Jitra, Kedah adalah salah sebuah institut kemahiran Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan (ILKBS) yang bernaung di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. ILKBS merangkumi Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN), Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN) dan juga Akademi Kemahiran Belia Golf (AKBG).

Bagi lepasan SPM yang berminat untuk melanjutkan pengajian di ILKBS bolehlah membuat permohonan dan memilih kursus kemahiran yang ditawarkan berdasarkan minat dan kecenderungan cabang laluan kerjaya yang diminati. Untuk mengetahui senarai penuh ILKBS iaitu IKBN, IKTBN, dan AKBG di seluruh negara serta kursus kemahiran yang ditawarkan mengikut institut kemahiran boleh rujuk Senarai ILKBS.

ILKBS menawarkan pelbagai bidang pengkhususan di peringkat sijil manakala di peringkat diploma juga turut ditawarkan kepada golongan belia di negara ini. Setiap institut kemahiran ILKBS di seluruh negara menawarkan bidang pengkhususan yang berbeza. Kursus kemahiran yang ditawarkan di IKBN Jitra adalah di peringkat sijil. Berikut adalah senarai kursus kemahiran yang ditawarkan di IKBN Jitra.

Senarai Kursus

Sijil Teknologi Elektrik (Pendawaian Elektrik Satu Fasa - PW2)
Sijil Teknologi Automotif (Penyelenggaraan Kereta)
Sijil Lanjutan Teknologi Mekanikal (Pemesinan CNC)
Sijil Teknologi Tekstil (Jahitan Pakaian Wanita)
Sijil Lanjutan Teknologi Mekanikal (Kimpalan)
Sijil Lanjutan Teknologi Tekstil (Rekaan Batik)
Sijil Lanjutan Teknologi Automotif (Penyelenggaraan Motosikal)

Dikuasakan oleh Blogger.
facebook KLIK PANGKAH 2 KALI UNTUK TUTUP Button Close