Kursus Yang Ditawarkan Di IKBN Kinarut


Kursus Yang Ditawarkan Di IKBN Kinarut

Insitut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Kinarut yang terletak di Kinarut, Sabah adalah salah sebuah institut kemahiran Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan (ILKBS) yang bernaung di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. ILKBS merangkumi Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN), Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN) dan juga Akademi Kemahiran Belia Golf (AKBG).

Bagi lepasan SPM yang berminat untuk melanjutkan pengajian di ILKBS bolehlah membuat permohonan dan memilih kursus kemahiran yang ditawarkan berdasarkan minat dan kecenderungan cabang laluan kerjaya yang diminati. Untuk mengetahui senarai penuh ILKBS iaitu IKBN, IKTBN, dan AKBG di seluruh negara serta kursus kemahiran yang ditawarkan mengikut institut kemahiran boleh rujuk Senarai ILKBS.

ILKBS menawarkan pelbagai bidang pengkhususan di peringkat sijil manakala di peringkat diploma juga turut ditawarkan kepada golongan belia di negara ini. Setiap institut kemahiran ILKBS di seluruh negara menawarkan bidang pengkhususan yang berbeza. Kursus kemahiran yang ditawarkan di IKBN Kinarut adalah di peringkat sijil dan diploma. Berikut adalah senarai kursus kemahiran yang ditawarkan di IKBN Kinarut.

Senarai Kursus

Sijil Teknologi Elektrik (Penyejukbekuan & Penyamanan Udara - Domestik)
Sijil Teknologi Awam (Binaan Bangunan)
Sijil Teknologi Elektrik (Pendawaian Elektrik Satu Fasa - PW2)
Sijil Teknologi Elektrik (Penyejukbekuan & Penyamanan Udara - Komersial)
Sijil Lanjutan Teknologi Elektrik (Pendawaian Elektrik Tiga Fasa - PW4)
Sijil Teknologi Awam (Lukisan Senibina)
Diploma Teknologi Elektrik (Penjaga Jentera Elektrik A4 - Pengalaman)
Diploma Teknologi Elektrik (Penjaga Jentera Elektrik A1)

Tiada ulasan

Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.

Dikuasakan oleh Blogger.