Senarai IKBN Di Malaysia Dan Kursus Yang Ditawarkan


Senarai IKBN Di Malaysia Dan Kursus Yang Ditawarkan

Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) dan Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN) adalah merupakan institusi berteraskan kemahiran yang bernaung di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia.

Tujuan penubuhan IKBN adalah untuk melatih golongan belia mendapat kemahiran teknikal dan boleh bekerja dengan sektor swasta atau bekerja sendiri. Pelbagai bidang kursus yang ditawarkan di IKBN. Kursus latihan biasanya mengambil masa di antara 18 hingga 36 bulan mengikut bidang kemahiran.

Pelatih yang berjaya menamatkan kursus latihan akan mendapat sijil dari Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan.

Senarai IKBN Di Malaysia

Dikuasakan oleh Blogger.